کیفیت و اصل بودن روغن موتور گیربکس-تعمیرگاه گیربکس

کیفیت و اصل بودن روغن موتور گیربکس-تعمیرگاه گیربکس

کیفیت و اصل بودن روغن موتور گیربکس-تعمیرگاه گیربکس

کیفیت و اصل بودن روغن موتور گیربکس-تعمیرگاه گیربکس

کیفیت و اصل بودن روغن موتور گیربکس-تعمیرگاه گیربکس

به کیفیت و اصل بودن روغن گیربکس خیلی باید توجه کرد چون تمامی مارک ها و مدل های روغن گیربکس با هم فرق دارند
مثلا روغن PRO یا ATF/AL4 فقط برای گیربکس های مدل AL4 آلمان می باشد چون دمای موتور این مدل ماشین خیلی بالاتر از ماشین های اتومات دیگر است، پس مطمئنا لیسکوزیت خاصی در این روغن وجود دارد یعنی خیلی از ماشنی های اتوماتیک با گیربکس بهتر و سالمتر عمل می کند که بتواند با دمای بالای موتور خود را وقف کند.

 

 

تعمیرگاه گیربکس تیپ ترونیک , گیربکس , گیربکس اتوماتیک , نحوه استفاده از گیربکس اتوماتیک

 تعمیرگاه گیربکس تیپ ترونیک , گیربکس , گیربکس اتوماتیک , نحوه استفاده از گیربکس اتوماتیک

 

پاسخی بگذارید